Het Bornhof

stadswandelingen zuthpen het woonhuis van borro op het bornhofHet huis van kannunik Borro van de Walburgkerk werd hier al in het begin van de 14e eeuw gebouwd. Dendrochronologisch onderzoek heeft dat uitgewezen. (Dendro =grieks voor hout)

Borro liet het huis na aan de Gemeente. In het testament dat hij in 1320 maakte, bepaalde hij dat het huis gebruikt moest worden voor armlastige ouderen. Wel onder de nodige voorwaarden. Men moest 20 jaar in Zutphen wonen, van onbesproken gedrag zijn en senior zijn (ouder dan 35).

Ik stel me voor dat het huis in eerste instantie gebruikt is als een soort gaarkeuken. Armen en zij die op straat leefden, konden een keer per dag een pannetje eten komen halen aan een soort loket.

Later zij er verblijven gebouwd voor de armsten. Waarschijnlijk houten barakken met eet-en slaapzalen en kamers. Men kreeg toen kostkopers in huis. Kostkopers zijn mensen die, tegen inlevering van al hun bezittingen, voor de rest van hun leven kost en inwoning kregen. Dat kon voor het huis interessant zijn als men bv onroerend goed inleverde en slechts kort in het huis verbleef. Maar er zijn ook voorbeelden van mensen die praktisch niets bezaten en er langer dan 10 jaar verbleven!